نظر شما در باره طرح ردیابی،رهگیری و کنترل اصالت فراورده های سلامت محور چیست ؟

  • بسیار مفید است 301 رای
  • کاربردی است 166 رای
  • هنوز جای کار دارد 268 رای
  • تاثیر زیادی ندارد 409 رای